Alvorens tot een inschrijving kan worden overgegaan verzoeken wij serieus geïnteresseerden contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak voor een motivatiegesprek.

Het is duidelijk dat informatie op internet bijzonder waardevol is, maar wij achten het van groot belang dat in een persoonlijk gesprek de wensen en ideeën van een aspirant leerling worden besproken en de mogelijkheden die Studio Bessels wel of niet kan bieden, goed worden belicht.

In de meeste gevallen zal een dergelijke afspraak gemaakt worden tijdens een lesavond, zodat ook kennis valt te nemen van de sfeer tijdens de lessen en er de mogelijkheid bestaat om de op school aanwezige leerlingen naar hun mening te vragen.

Studio Bessels behoudt zich het recht voor, leerlingen wel of niet tot haar school toe te laten.

leendert van nimwegen (7)

9557 View