Onze vakdocenten zijn allround grimeurs/visagisten en hebben zich ten behoeve van de opleiding bij studio bessels gespecialiseerd in het geven van onderricht ten behoeve van elk lesjaar/vak-onderdeel.
Op de pagina “docenten” meer inhoudelijke info en links naar hun site en/of facebook pagina’s

Rob's Propshop

Read More


Studio Bessels acht stage lopen zinvol indien dit gebeurt onder leiding van ervaren make-up specialisten.
Helaas wordt er in de branche ook veel misbruik van stagiaires gemaakt, door het aanbieden van stageplaatsen zonder de aanwezigheid van een professionele Grimeur/Visagist.
Studio Bessels gaat dan ook selectief om met producties die stage verwisselen met werk.
Studio Bessels biedt, wanneer mogelijk, haar leerlingen stage aan onder goede begeleiding, om de praktijk te leren kennen en te leren inspelen op omgangsvormen en de mentaliteit die binnen dit vak gebruikelijk zijn. 

leendert van nimwegen (10)

Read MoreAlvorens tot een inschrijving kan worden overgegaan verzoeken wij serieus geïnteresseerden contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak voor een motivatiegesprek.

Het is duidelijk dat informatie op internet bijzonder waardevol is, maar wij achten het van groot belang dat in een persoonlijk gesprek de wensen en ideeën van een aspirant leerling worden besproken en de mogelijkheden die Studio Bessels wel of niet kan bieden, goed worden belicht.

In de meeste gevallen zal een dergelijke afspraak gemaakt worden tijdens een lesavond, zodat ook kennis valt te nemen van de sfeer tijdens de lessen en er de mogelijkheid bestaat om de op school aanwezige leerlingen naar hun mening te vragen.

Studio Bessels behoudt zich het recht voor, leerlingen wel of niet tot haar school toe te laten.

leendert van nimwegen (7)

Read More


Studio Bessels is opgericht in 1977.
Er bestond destijds in Nederland geen professionele allround Grime/Make-up opleiding en de school heeft dan ook de praktische en theoretische educatie van de grond af aan opgebouwd samen met professionals uit het vak. Met veel liefde voor dit veelzijdige vak en heel veel enthousiasme voor het overdragen van de kennis naar serieus geïnteresseerden, behoort Studio Bessels inmiddels tot de meest ervaren en gerespecteerde vakopleidingen Grime en Make-up in Nederland.

De doelstellingen van Studio Bessels:
Het geven van professioneel onderwijs in alle facetten van het grimevak ten behoeve van Theater/Televisie/Film/Fotografie/Special Effects/Haarwerken en Hairstyling
Onderwijs wordt gegeven door specialisten op hun vakgebied die door jarenlange ervaring gericht zijn op kwaliteit en productiviteit.
Studio Bessels acht zich verantwoordelijk voor een zo groot mogelijke kans van slagen voor haar leerlingen, maar verwacht van hen een maximale inzet en de wil om dit veelzijdige vak professioneel te leren beheersen.

leendert van nimwegen (5)

Read More