Studio Bessels is opgericht in 1977.
Er bestond destijds in Nederland geen professionele allround Grime/Make-up opleiding en de school heeft dan ook de praktische en theoretische educatie van de grond af aan opgebouwd samen met professionals uit het vak. Met veel liefde voor dit veelzijdige vak en heel veel enthousiasme voor het overdragen van de kennis naar serieus geïnteresseerden, behoort Studio Bessels inmiddels tot de meest ervaren en gerespecteerde vakopleidingen Grime en Make-up in Nederland.

De doelstellingen van Studio Bessels:
Het geven van professioneel onderwijs in alle facetten van het grimevak ten behoeve van Theater/Televisie/Film/Fotografie/Special Effects/Haarwerken en Hairstyling
Onderwijs wordt gegeven door specialisten op hun vakgebied die door jarenlange ervaring gericht zijn op kwaliteit en productiviteit.
Studio Bessels acht zich verantwoordelijk voor een zo groot mogelijke kans van slagen voor haar leerlingen, maar verwacht van hen een maximale inzet en de wil om dit veelzijdige vak professioneel te leren beheersen.

leendert van nimwegen (5)

Read More