Studio Bessels acht stage lopen zinvol indien dit gebeurt onder leiding van ervaren make-up specialisten.
Helaas wordt er in de branche ook veel misbruik van stagiaires gemaakt, door het aanbieden van stageplaatsen zonder de aanwezigheid van een professionele Grimeur/Visagist.
Studio Bessels gaat dan ook selectief om met producties die stage verwisselen met werk.
Studio Bessels biedt, wanneer mogelijk, haar leerlingen stage aan onder goede begeleiding, om de praktijk te leren kennen en te leren inspelen op omgangsvormen en de mentaliteit die binnen dit vak gebruikelijk zijn. 

leendert van nimwegen (10)

Read MoreAlvorens tot een inschrijving kan worden overgegaan verzoeken wij serieus geïnteresseerden contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak voor een motivatiegesprek.

Het is duidelijk dat informatie op internet bijzonder waardevol is, maar wij achten het van groot belang dat in een persoonlijk gesprek de wensen en ideeën van een aspirant leerling worden besproken en de mogelijkheden die Studio Bessels wel of niet kan bieden, goed worden belicht.

In de meeste gevallen zal een dergelijke afspraak gemaakt worden tijdens een lesavond, zodat ook kennis valt te nemen van de sfeer tijdens de lessen en er de mogelijkheid bestaat om de op school aanwezige leerlingen naar hun mening te vragen.

Studio Bessels behoudt zich het recht voor, leerlingen wel of niet tot haar school toe te laten.

leendert van nimwegen (7)

Read More


Studio Bessels is wellicht niet de enige weg naar succes,
maar zeer veel leerlingen hebben inmiddels hun bestaansrecht in de praktijk wel bewezen.

Spreekt de geboden informatie je aan, dan kun je voor nadere details,
of een afspraak voor een motivatiegesprek, bellen naar: 035-683 33 41.

Wij wensen diegene voor wie voorgaande niet is wat zij/hij zoekt;
veel succes met het vinden van de juiste cursus of opleiding.
In dat geval hopen wij minimaal te hebben bijgedragen aan een reële
beeldvorming over dit bijzonder boeiend vakgebied.

leendert van nimwegen (8)

Read More


De opleiding bij Studio Bessels bestaat uit vier onderdelen die samen het vak van grimeur uitmaken.

Deze onderdelen zijn:

 • Theatergrime
 • Foto, Film, Tv Make-up en Airbrushtechnieken
 • Hairstyling en Haarwerken
 • Special Effects
 • Deze onderdelen samen kunnen in 2- 3- of 4 jaar worden gevolgd.

Elk onderdeel wordt gegeven op een vaste avond per week en een leerling volgt dat onderdeel dan ook een jaar lang. De praktijklessen worden met theorie onderbouwd en men moet rekening houden met het wekelijks maken van huiswerk, bestaande uit praktijktraining en het uitwerken van theorie.

Aan het einde van elk seizoen (september tot en met juni) kunnen leerlingen worden uitgenodigd voor een eindtoets, waarna bij voldoende resultaat het betreffende certificaat wordt uitgereikt.

De vier te behalen certificaten bij Studio Bessels, verdienen in de branche veel respect.

leendert van nimwegen (6)

Read More


Naast de eis van een minimum leeftijd van 18 jaar en een goede schrijf- en spreekvaardigheid van de Nederlandse taal, stelt Studio Bessels geen eisen aan je vooropleiding.
De opleiding is dermate uitgebreid dat in alle facetten van dit vak voldoende onderricht wordt gegeven. Dit voor wat betreft de eisen die dit vakgebied aan haar werknemers stelt.
Mede door het zelfstandige karakter van het beroep kan wel worden opgemerkt dat een goede algemene ontwikkeling in de praktijk een steun in de rug kan zijn.

leendert van nimwegen (11)

Read More


Studio Bessels is opgericht in 1977.
Er bestond destijds in Nederland geen professionele allround Grime/Make-up opleiding en de school heeft dan ook de praktische en theoretische educatie van de grond af aan opgebouwd samen met professionals uit het vak. Met veel liefde voor dit veelzijdige vak en heel veel enthousiasme voor het overdragen van de kennis naar serieus geïnteresseerden, behoort Studio Bessels inmiddels tot de meest ervaren en gerespecteerde vakopleidingen Grime en Make-up in Nederland.

De doelstellingen van Studio Bessels:
Het geven van professioneel onderwijs in alle facetten van het grimevak ten behoeve van Theater/Televisie/Film/Fotografie/Special Effects/Haarwerken en Hairstyling
Onderwijs wordt gegeven door specialisten op hun vakgebied die door jarenlange ervaring gericht zijn op kwaliteit en productiviteit.
Studio Bessels acht zich verantwoordelijk voor een zo groot mogelijke kans van slagen voor haar leerlingen, maar verwacht van hen een maximale inzet en de wil om dit veelzijdige vak professioneel te leren beheersen.

leendert van nimwegen (5)

Read More


Het vinden van regelmatig werk als Grimeur/Visagist is niet altijd even makkelijk, waarmee
bij deze beroepskeuze zeker rekening gehouden moet worden. Je dagelijks brood willen verdienen als make-up specialist moet wel een serieuze keuze voor je zijn en een gezond streven naar perfectie is dan ook zeker een pré om succesvol te kunnen worden en te blijven.

Het is een vak om van te houden en om blijvend in te groeien,
zowel in technische, creatieve als ook in zakelijke zin.

Leendert van Nimwegen

Read More


De meeste Grimeurs/Visagisten zijn zelfstandige ondernemers. Hoewel velen zijn aangesloten bij kleine of grotere uitzendorganisaties op dit vakgebied, toch zullen zij ook zelf contacten moeten kunnen onderhouden met potentiële opdrachtgevers om regelmatig werk te houden. Naast technische en creatieve vaardigheden is het dus belangrijk om zakelijk ook je mannetje te kunnen staan. Om met een mogelijke klant te kunnen onderhandelen over bijvoorbeeld je dagprijs, moet je goede afspraken kunnen maken over een aan te nemen opdracht.

Van een allround Grimeur wordt verwacht dat hij of zij voor alle onderstaande facetten inzetbaar is.

 • Zoals:
 • Visagie voor fotografie
 • Theatergrime
 • TV make-up
 • Filmmake-up
 • Special Effects
 • Hairstyling
 • Haarwerken

Het is ook mogelijk dat je in de loop van je carrière een keuze gaat maken uit deze facetten en je daarin verder gaat specialiseren.
In dit vak raak je nooit uitgeleerd. Het is belangrijk op de hoogte blijven van nieuwe make-up- grime- en hairstylingmaterialen. Ook het verdiepen in nieuwe technieken en modetrends is belangrijk.

leendert van nimwegen (9)

Read More


Welke school is voor mij de beste?
Nederland telt vele cursussen en opleidingen in de make-up sector.
Belangrijk is natuurlijk te weten of je geïnteresseerd bent in een korte/leuke cursus of in een beroepsopleiding.

Voor een korte cursus zijn waarschijnlijk de locatie en de kosten erg belangrijk, maar voor een ieder die serieus belangstelling heeft voor het ambacht van de Grimeur/Visagist, is de vraag “welke school is voor mij de beste?“ niet zo eenvoudig te beantwoorden, mede door het feit dat dit ambacht een vrij beroep is en er geen landelijk vastgestelde normen voor gelden. Er is dus inmiddels een behoorlijke wildgroei op dit gebied ontstaan, waarbij het helaas niet strafbaar is om veel te beloven en weinig waar te maken.

Het opvragen van cursusinformatie is natuurlijk een belangrijke basis, maar zegt vooral iets over het goed kunnen presenteren van een opleiding op internet of in een folder. Tussen de regels door lezen lijkt minimaal zinvol. Denk goed na over het doel dat je wilt bereiken. Elke school zal in zijn presentatie toch een visie geven over de wijze waarop zij met dit vak omgaan en voor welke doelgroep zij zich geschikt achten, bijvoorbeeld voornamelijk Visagie voor mode en bruidsmake-up e.d. of allround Grimeur voor theater/tv en film.

Naast je persoonlijke wensen zoals dag- of avondschool, al dan niet complete beroepsopleiding e.d. is het opvragen van meningen van onafhankelijke Make-up Specialisten of Grimeurs misschien wel de meest neutrale en eerlijke referentie om professionele en serieuze scholen te vinden. In ieder geval geeft dat een leerzame mening over de professionele indruk die ex-leerlingen van scholen in de praktijk achterlaten. Er vanuit gaande dat je zelf een vakvrouw of vakman wilt worden.

 

Leendert van Nimwegen

Read More